forbot
+38 (0800) 40-17-00
  • BІOTREJS-GRUPP
  • Products catalog

Products catalog

BRT-test of m_kroplanshetniya, 96 viznachen
In stock | Wholesale and retail 
2205 UAH(60 EUR)
Wholesale: 1837.50 UAH(50 EUR) from 5
BRT-TEST ― Brilliant Black Reduction Test (BRT) ― tse the m_krob_olog_chny test for viznachennya zalishk_v antibakter_alny zasob_v that _nshy _ng_b_tor_v in molots_. The test uyavlya є herself the m_krotitruvalny stripovany tablet, gunka yaky zapovnen_ gelepod_bny agar_zovany seredovishchy, a yak...
Group: Tests - systems of laboratories
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 15
In stock | Wholesale and retail 
1970 UAH
Wholesale: 1745 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
More standardly zrazok to Zearalenone of 100 mkg/ml, DSZ-009-U
In stock | Wholesale and retail 
1657 UAH
Wholesale: 1468 UAH from 10 pcs
More standardly zrazok to Zearalenone of 100 mkg/ml (benzene / atseton_tril), 1 ml, DSZ-009-U    . Zearalenone sintezu¾tsya mushrooms z to the sort Fusarium (F. graminearum, F. tricinctum); to v_dnositsya to the LACTONE to rezorts_lovy acid; harakterizu¾tsya I anabol_chnoit і estrogenic d і є yu.
Group: Standard gvernment samples
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 10
In stock | Wholesale and retail 
4417 UAH
Wholesale: 3912 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 7
In stock | Wholesale and retail 
2902 UAH
Wholesale: 2570 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A 10х10 5
In stock | Wholesale and retail 
4115 UAH
Wholesale: 3645 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A 10х10 4
In stock | Wholesale and retail 
2655 UAH
Wholesale: 2352 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
Plastini's [Copy] for TShH PTSH-P-A 10х10 3
In stock | Wholesale and retail 
4684 UAH
Wholesale: 4149 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A 10х10 2
In stock | Wholesale and retail 
3238 UAH
Wholesale: 2868 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A 10х10
In stock | Wholesale and retail 
2155 UAH
Wholesale: 1909 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 17
In stock | Wholesale and retail 
4150 UAH
Wholesale: 3675 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A 10х10 5
In stock | Wholesale and retail 
2744 UAH
Wholesale: 2431 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 14
In stock | Wholesale and retail 
4417 UAH
Wholesale: 3912 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 13
In stock | Wholesale and retail 
2902 UAH
Wholesale: 2570 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography
To plate for TShH PTSH-P-A-UF 10х15 11
In stock | Wholesale and retail 
4115 UAH
Wholesale: 3645 UAH from 10
To plate for tonkosharovo ї the chromatograph і ї the SORBFIL brands priznachen_ for an anal_za vs_kh klas_v rozchinny h_m_chny spoluk that §kh sum_shy by method tonkosharovo ї the chromatograph і ї (dal_ behind the text ― TShH).To plate for TShH (PTSH) are pryamokutn_ arkush_ lavsanovo ї pl_vka...
Group: Equipment for chromatography

Description

Products catalog BІOTREJS-GRUPP, Ukraine, - enterprise page. Contact information, enterprise essential elements - an address, telephones, fax. products and services